Фантазия на тему…

Фантазия на тему или по следам Давида Боровского.